About

Arik Visser’s work shows a decisive interest for structures and systems of society and social behavior. He analyzes the processes that play a role in this, in which desire, hierarchy and power are of importance. This results in a variety of works that have no particular form or order.

 

In het werk van Arik Visser zit een gerichte belangstelling voor maatschappelijke en sociale structuren en systemen. Hij analyseer de processen die hierbij een rol spelen, waarbij verlangen, hiërarchie en macht van belang zijn. Hieruit ontstaan diverse werken die geen bepaalde vorm of volgorde hebben.